Children Coloured hands Screaming

Meer Oor Ons

 

Visie

 

Ons visie is om elkeen van ons kinders te help om hulle volle potensiaal te ontwikkel as emosionele intelligente kinders met Christelike waardes en normes.

 

Onderneming

Ten einde ons visie te verwesenlik word kleuters se gedrag onderhewig gestel aan:

• die wet op onderwysaangeleenthede
• skool se gedragskode
• skool se dissiplinêre stelsel
• relevante dokumentasie van skool

 

 

Missie


Ons missie is dus om ‘n veilige, liefdevolle, stimulerende omgewing te skep waar ons kinders respek, aanvaarding en liefde ervaar, sodat elke individuele kind sy volle potensiaal kan bereik. Die onderwysers en versorgers sal altyd op hoogte bly van die nuutste tendense in die onderwys en ‘n sprekende voorbeeld vir die kinders wees.

 

Minimum doelstellings

• Skool moet ‘n verlengstuk van die huis wees – as daar slegs een keer gepraat word, leer ‘n kind van kleins af om te luister.
• Kleuters moet geleer word om respek vir ander maatjies te hê, asook vir volwassenes.
• Binne die skool se reëls te bly.
• Om die skool se eiendom op te pas, sowel as die van hulle maatjies.
• Geen vuil taal is by die skool aanvaarbaar nie.
• Om gesag van enige volwassene wat vanuit ‘n gesagsposisie optree, te respekteer.
• Opsetlike en aanhoudende afknouery en bakleiery is ontoelaatbaar.

 

U sal geskakel word indien u kleuter herhaaldelik nie na ons luister nie en u sal versoek word om u kleuter self te kom dissiplineer.

 

 

Dissipline


Dissipline word op ʼn positiewe manier benader en as ‘n opvoedingsgeleentheid gebruik. Ons het vyf reëls in ons skool wat gebasseer is op die vyf kinderregte, wat ook menseregte is.


RESPEK – vir maats, besittings, ander en volwassenes
LUISTER – reg om na geluister te word, luister ook na maats, ander en volwassenes
BESKERM- toepassing van veiligheidsreëls
OMGEE- reg op emosionele en fisiese versorging
GROOTMAAK- Opvoeding om 'n gebalanseerde, verantwoordelike, intellektueel gestimuleerde volwassene te word.

 

Geen lyfstraf word toegedien nie. Daar word van ouers verwag om dissipline probleme tuis te hanteer. Indien dissipline probleme met ‘n kind herhaaldelik voorkom, sal die saak met die ouers bespreek word. Indien daar geen verbetering is nie, sal verdere optrede noodsaaklik wees. Kinders word gedissiplineer ter wille van hulself, maar ook ter wille van ander kinders.

 

 

Gesondheidsbeleid

 

U sal versoek word om u kleuter by die huis te hou indien u kleuter:

• meer as drie keer in twaalf uur braak
• diarree het
• aansteeklike siektes het
• koors bo 38°C
• kindersiektes het
• hewige hoes
• enige vel uitslag
• kopluise het

 

U kleuter sal weer toegelaat word indien die toestand verbeter. Met ‘n veluitslag en aansteeklike siektes, versoek ons ‘n doktersbrief voor her-toelating en met kopluise, na inspeksie van hare.